Pages

Saturday, March 14, 2009

µRemote 2.1 by Matías


Changelog:

* FIX: incorrect display of times in logger tab (mix of 24 hours format and AM/PM)
* FIX: incorrect forced seeding icon
* CHANGE: improved a few methods relative to torrents status (lower cpu usage)
* CHANGE: 'filter by label' textbox now has a watermark
* ADD: new hotkey Ctrl + A: select all torrents
* ADD: new hotkey Ctrl + O: add torrent dialog
* ADD: status information for connected server
* ADD: left click on global upload/download speed to set global upload/download speed*

*you can set those values in Preferences, General tab (separate values with comma). Also notice that you can't see what value is currently set, i'll add that on next version.

µRemote 2.1 er ute!

Endringar og nytt:

* FIKS: feil visning av tider i log fanen (miks mellom 24 timars format og AM/PM)
* FIKS: feil tvunget kjeldedelings ikon
* ENDRA: forbetring av nokre metodar i høve til torrent status (lågare prosessor bruk)
* ENDRA: 'sorter etter merkelapp' tekstboksen har nå fått vannmerke (dessverre enda på engelsk, vonar å få ordna dette snart)
* NYTT: ny hurtig tast Ctrl + A: vel alle torrentar
* NYTT: ny hurtig tast Ctrl + O: legg til torrent dialog boks
* NYTT: status informasjon for tilkopla server
* NYTT: venstre klikk på global opp-/nedlastingshastigheit for å stille denne*

*du kan endre verdien for dette under Innstillingar, Generelt fanen (skil mellom verdiane ved bruk av komma). Merk at du ikkje kan sjå kva som er gjeldande verdi, dette vil bli lagt til i kommande versjon av µRemote.

Homepage: http://uremote.blogspot.com/
BBS: http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?id=44012&p=4

Download
Mirror

No comments:

Post a Comment